CERN is developing an accelerator for cancer treatment | RTRS

(Russia / Russian)

Европска организација за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) довршила је први модул минијатурног акцелератора, који би потенцијално могао да се искористи у болницама за лијечење рака

Link to the article